โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร ปลุกพลังสร้างความเชื่อมั่น (อบรมวันที่ 9 มี.ค 61)

ราคา 3900 บาท


อบรมหลักสูตร ปลุกพลังสร้างความเชื่อมั่น สำหรับพนักงานขาย

พนักงานบริการ และพนักงานทั่วไป ที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นใน

ตนเอง ว่าเราทำได้และประสบความสำเร็จยั่งยืน เน้นกิจกรรม

 

 

 

 โดยอ.ภาณุพันธ์ รัตนโชติ

หลักการ/แนวความคิด

ì อุปสรรคของนักขายนั้นมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้า ทำเล ตัวสินค้า สภาพเศรษฐกิจ และอื่นๆอีกมายมาย แต่หากจะมองให้ลึกลงไปแล้ว อุปสรรคที่แท้จริงนั้นก็คือ ตัวของนักขายเองที่ขาดพลัง แรงจูงใจ และเทคนิคในการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

ì การปลุกพลังในตนเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจ เกิดทัศนคติที่ดี เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เทคนิคใหม่ๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จในการขาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

µ  เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้มากขึ้น

µ  สร้างทัศนคติในด้านบวกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

µ  เรียนรู้การวางแผนการทำงาน และการวางเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

µ  เสริมเทคนิคการขายและทัศนคติในการบริการ

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

·     กิจกรรม “เปิดสมอง เปิดใจ”

·     ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา

·     การรับรู้ตนเองทางบวก (เพิ่มพลังทางกาย ทางปัญญา ทางใจ)

·     การมองปัญหาอย่างมีทางออก

·     การเข้าใจงานและลูกค้า

(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม) การบรรยาย กิจกรรม ระดมสมอง workshop


__________________________________________

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3900 บาท ลงทะเบียน 3 ท่าน

เหลือเพียงท่านละ 3500 บาท ทันที ด่วน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

สถานที่อบรม : โรงแรมพาลาสโซ่ รัชดา
 
วิทยากรมืออาชีพอาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ


ฟรี: 
อาหารว่าง 1 มื้อ ชา กาแฟ และอาหารกลางวัน 1 มือ

 

ข้อมูลหลักสูตรนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ

ข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารนี้ เป็นลิขสิทธิ์ทางความคิด บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง  

ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์คัดลอก ดัดแปลง

หรือเลียนแบบ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion In-House Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills