โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตรอบรม ปูพื้นฐานเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม MICROSOFT WORD (MS Word Basic)

ราคา 3900 บาท


หลักสูตรอบรม ปูพื้นฐานเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้น (MS Word Basic)

 

      หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งาน Microsoft Word หรือเคยใช้บ้างเพียงเล็กน้อย ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการสร้างเอกสาร พิมพ์รายงาน พิมพ์จดหมาย สามารถสร้างเอกสารที่มีทั้งตัวหนังสือรูปแบบต่างๆ รูปภาพ ตารางโปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมชุด Microsoft office  ที่มีความสามารถพิมพ์งานสร้างเอกสารที่มีประสิทธิภาพสูงที่ได้รับความนิยม และมีผู้ใช้มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ โปรแกรมประมวลผลคำอื่นๆเพราะด้วยความสามารถที่มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การพิมพ์ข้อความที่สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อความได้อย่างง่ายดาย, แทรก รูปภาพ หรือภาพ กราฟฟิก ต่างๆ, การสร้าง ตาราง ข้อมูลอย่างรวดเร็ว และอื่นๆ ที่เป็นคุณลักษณะใหม่ของโปรแกรม Microsoft WorD ซึ่งท่านสามารถสร้างได้อย่างง่ายดาย เมื่อจบการเข้าอบรมในหลักสูตรนี้

 

เนื้อหาการอบรมและการ เรียน Microsoft Word

1. รู้จักการทำงาน และแนะนำคุณลักษณะใหม่ของ Microsoft Word

1.1) เมนูการใช้งานพื้นฐาน Microsoft Office Button

1.2) แถบ Quick Access Menu เก็บคำสั่ง ที่ใช้บ่อย

1.3) แท็บ Contextual tabs รวมคำสั่งเฉพาะ Object ต่างๆ ที่เรียกใช้

1.4) แถบ Ribbon แถบคำสั่งที่รวบรวมไว้เป็นกลุ่ม

2. การทำงานกับเอกสาร Word

2.1) วิธีการสร้างเอกสาร ว่างเปล่า Templates หรือจาก Microsoft office online ที่หลากหลาย

2.2) รูปแบบ Format ในการบันทึก Save as PDF , html , เลือกบันทึกเมื่อไปเปิด Microsoft office ที่เวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า

2.3) การเปิด และการปิด ไฟล์ เอกสาร และ โปรแกรม

3. จัดรูปแบบเอกสาร Page Layout

3.1) จัดระยะขอบ Margins , Size ขนาดกระดาษ , กำหนดกระดาษแนวตั้ง แนวนอน

3.2) ตกแต่งเอกสาร ด้วยการใส่กรอบ Page Border ใส่สีพื้นหลัง Page Color หรือทำ ลายน้ำ Water Mark

4. จัดแต่ง ข้อความ ในเอกสาร

4.1) กำหนดตั้ง Tab ตามต้องการ , การชิดขอบหน้ากระดาษ

4.2) จัด Paragraph , ระยะห่างช่องไฟระหว่างบรรทัด หรือตัวอักษร

5. กำหนด แบบ ขนาด และลักษณะพิเศษ Styles ให้กับตัวอักษร

6. ใส่ เลขลำดับ Numbering และสัญลักษณ์หัวข้อ Bullets

7. เพิ่มสัญลักษณ์ Symbol ในเอกสาร

8. สร้างตารางเก็บข้อมูล ลงในเอกสาร Word

       8.1) วิธีสร้างตาราง Table ในเอกสาร

8.2) แท็บ Table Tools

8.3) เทคนิคการ เลือก ตาราง เพื่อการจัดการ

8.4) จัดรูปแบบ Table Styles หรือ กำหนดเอง อย่างง่ายดาย

8.5) ทำการเพิ่ม Insert ลบ Delete แยก Split รวม Merge Rows/Columns ของ ตาราง

8.6) จัดตำแหน่งข้อความในตาราง

       8.7) จัดเรียงข้อมูลในตาราง

8.8) คำสั่งแปลงตารางให้เป็นข้อความ

8.9) สร้างสูตรการคำนวณ เมื่อข้อมูลในตาราง เป็นตัวเลข

9. แทรกรูปภาพ Insert Pictrue

       9.1) แทรกรูปไฟล์ รูปภาพ และภาพคลิปอาร์ต Clip Art

9.2) ปรับขนาด และปรับแต่งรูปภาพ

9.3) ปรับแต่งแสง สี และใส่ Effects ให้รูปภาพ

9.4) จัดตำแหน่งรูปภาพบนหน้าเอกสาร Position และ Text Wrapping

9.5) เทคนิคลดขนาดไฟล์ภาพ

10. การตกแต่งด้วยกราฟฟิก

10.1) วาดรูปทรงสำเร็จ AutoShape

10.2) การปรับแต่งรูปทรง และตกแต่งรูปวาดให้สวยงาม

10.3) กำหนด Effects พิเศษให้รูปวาด

10.4) การจัดตำแหน่งรูปภาพ

10.5) เท็กซ์บ็อกซ์ Text box

10.6) ข้อความศิลป์ WordArt

11. การใช้งาน SmartArt

11.1) การสร้าง SmartArt

11.2) การปรับแต่ง SmartArt

11.3) แก้ไข SmartArt

11.4) กำหนด Effects พิเศษ

12. การทำงานกับกราฟ Chart

12.1) การสร้างกราฟ Chart

12.2) ส่วนประกอบต่างๆ ของกราฟ

12.3) การตกแต่งกราฟ ด้วยตนเอง หรือจัดรูปแบบกราฟด้วย Chart Styles

12.4) เลือกลักษณะการแสดงกราฟ Chart layouts และเปลี่ยนชนิดของกราฟ Change Chart type

12.5) แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล Data

       12.6) เปลี่ยนสีชุดข้อมูล ที่แสดงตามความต้องการ

13. การจัดพิมพ์เอกสาร

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตรนี้

1. เรียนรู้ทฤษฏี วิธีการใช้ Word และฝึกวิธีปฏิบัติการ สร้าง พิมพ์ เอกสาร อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมตัวอย่างที่ใช้ฝึกปฏิบัติในห้องเรียน

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1. ผู้ที่ต้องการนำความรู้ ไปใช้สร้าง พิมพ์ เอกสาร ด้วย โปรแกรม Microsoft Word

2. ผู้ที่ต้องการนำความรู้ ไปศึกษาต่อในระดับขั้นสูงต่อไป

 

อาจารย์นพพร หมื่นหนู

ผู้เชี่ยวชาญด้าน DIGITAL MARKETING

- หลักสูตร  ก้าวสู่นักขายออนไลน์

- หลักสูตร จัดการโฆษณาผ่าน FACEBOOK

- หลักสูตร เปิดร้านค้าออนไลน์ด้วย WORDPRESS

- หลักสูตร  เดินทางธุรกิจสู่ตลาดออนไลน์

- หลักสูตร  จาก 0 ถึง 100 ของแม่ค้าออนไลน์

- วิทยากรบรรยายในชุดวิชา WEB DEVELOPER ณ การสื่อสารแห่งประเทศไทย

- วิทยากรบรรยายในชุดวิชา MACROMEDIA DREAMWEAVER ณ กระทรวงการคลัง

- วิทยากรบรรยายในชุดวิชา MACROMEDIA FLASH ณ กระทรวงการคลัง

- วิทยากรบรรยายในชุดวิชา E-LEARNING ของสถานศึกษาสังกัด กรมอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ - วิทยากรบรรยายในชุดวิชา GRAPHIC และ E-LEARNING ในหน่วยงานต่างๆ

- วิทยากรบรรยายการสร้างงานแอนิเมชั่น ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท ม.รามคำแหง

- คณะกรรมการในการตรวจรับผลงานการทำวิจัย ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ม.รามคำแหง  และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

- วิทยากรบรรยายทางด้านการออกแบบบทเรียน E-LEARNING

- อาจารย์พิเศษสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร ลาดกระบัง หลักสูตร เว็บดีไซน์

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม Vat)

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,000 บาท

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน