โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 8 วัน - 

ยืนยัน 3 หลักสูตรพร้อมกัน รับส่วนลดทันที 6,000 บาท!!    

เหลืออีก 8 วัน - 

คอร์สการทำงานเป็นทีม ลดสูงสุด 40% สำหรับลูกค้า In-house เท่านั้น     

คอร์สอบรมการขาย

Smart ENGLISH Communications Skills Towards AEC ENG(อบรมวันที่ 14 มิ.ย 61)

ราคา 7800 บาท


Smart ENGLISH Communications Skills Towards  AEC 


อาจารย์ประภาภร์ พนัสพรประสิทธิ์

อบรม 2 วัน 14-15 มิ.ย 61

Introduction
 :     With the presently demanding business environment of globalization, ENGLISH   Communications Skills   have become an essential part for every business operations in order to communicate effectively with business partners, locally and internationally.

This curse is intended for those who are interested in bringing out their early days of

SMART ENGLISH   Communications Skills   knowledge and combining with work experience to improve their English   skills towards productivity.

This two-day seminar will cover a wide range of basic to medium and up to higher usage on understanding culture , etiquettes, mannerism impression by Smart / Effective  English Communication  Technic and Process   (speaking , listening, reading and writing ) communications that the main factor to contribute to successful business enterprises.

Course Objectives

·   Build self (assured) confidence in their abilities to work for highest efficiency results by English  communications skills.

·   Setting clear objectives for smart English communication skills.

·   Learning significant difference cultures.

·   To cultivate English Writing communications skills to enhance  business value.

·   Develop your understanding  of the attitudes, behavior via skills you need to use English.

·   Paving the progress way from competence to excellence.

·   Transforming   your in-class practices ( reading / writing technics ) into smart performance.

Who should attend :

-  Middle and upper level assistant & managers.

-  All from other functional areas of an organizational unit.

Supervisor, Public Relations & Affairs, Marketing ,Administrator

Human Resources & Employee Relations, Training

-   Especially SECRETARY

-   All Executives.

-  Those with leadership ambitions and high potential for senior positions.

-  All those executives wishing to refresh and update their talent English  communications skills,

Topic Areas                                 

·     English Communications Standard Skills  (มาตรฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ)

·     Significant   Cultural Learning                 (การเรียนรู้ความสำคัญด้านวัฒนธรรม)

·    Enhance Etiquettes Impressions         (การเสริมสร้างมารยาทที่ประทับใจ)

·   Mannerism Talent Development          (การพัฒนาความพิเศษด้านธรรมเนียมปฏิบัติ)

·   Creating Higher Performance’s Tools (องค์ประกอบสู่การสื่อสารที่เกิดผล)

·   Self- Development  Formulating             (แนวทางการพัฒนาด้วยตนเอง)

 Key Strategies For Smart and Excellency (กลยุทธสู่ความเป็นเลิศ)

·   Art of 4 Communications Skills     (ศิลปะการสื่อสาร 4 ทักษะ)

·   Smart English Verbal And Telephone Communications ( สู่ความเป็นเลิศการใช้วาจา     และ ทางโทรศัพท์ )      

·     Speaking and Listening Technics (เทคนิคการเป็น “นักพูด” และ “นักฟัง”)

·   Role Play  Practice…………….………….. (ฝึกปฏิบัติ)

 ·   Talent English Reading & Writing Communications (สู่ความเป็นเลิศด้านการอ่านและการเขียน)

·     How to understand reading and use impression   writing technics

    (เทคนิคการเป็น “นักอ่าน” และ “นักเขียน” อย่างประทับใจ)

·    Group Case Study Practice ……………….. (ฝึกปฏิบัติกลุ่ม)

·   Evaluation ……………………………(ประเมินผลงานกลุ่ม)    

  Q& A   (ถาม-ตอบ)

วิทยากรในการฝึกอบรม

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

อดีต ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน), เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด, เลขานุการผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท ซ. 26

____________________________________

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion In-House Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills (อบรมวันที่ 22 ธ.ค. 60)