โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

Service Standard ที่ปรึกษาออกแบบมาตรฐานการบริการ

ราคา 0 บาท


Service Standard ที่ปรึกษาออกแบบมาตรฐานการบริการ

 

เพื่อยกระดับการให้บริการอย่างมีมาตรฐานและตรวจสอบได้ง่าย

หากมีมาตรฐานลูกค้าเกิดความประทับใจจึงเกิดการบอกต่อและซื้อซ้ำแน่นอน

 

 

ให้เรา บริษัท TESS Training จำกัด

เปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจของคุณ

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน