โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

Service Standard ที่ปรึกษาออกแบบมาตรฐานการบริการ

ราคา 0 บาท


Service Standard ที่ปรึกษาออกแบบมาตรฐานการบริการ

 

เพื่อยกระดับการให้บริการอย่างมีมาตรฐานและตรวจสอบได้ง่าย

หากมีมาตรฐานลูกค้าเกิดความประทับใจจึงเกิดการบอกต่อและซื้อซ้ำแน่นอน

 

 

ให้เรา บริษัท TESS Training จำกัด

เปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจของคุณ

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion In-House Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills