โปรโมชั่นล่าสุด

Training Education for Sales and Services

ที่สุดของการฝึกอบรมการขายและการบริการ

"รูบิค ก็เหมือนชีวิตคน"

ชีวิตคนเราตอนเกิดมาก็เหมือนรูบิคที่ยังไม่ได้เล่น มีสีต่างๆปนกัน ไม่มีทิศทางชัดเจน แต่เมื่อมีแนวทางที่ถูกต้อง มีหลักการมานำ จากสีที่ปนกันมั่วจะค่อยๆกลายมาเป็นรูปทรงที่มีทิศทาง ดูงดงามขึ้น จนเมื่อถึงเวลาที่สมควรก็จะกลายเป็นรูบิคที่สมบูรณ์ มีด้านละสีงดงาม นั้นก็คือการประสบความสำเร็จ ดังนั้นแนวคิดของสถาบันเราก็คือการเป็นตัวช่วย เป็นหลักการและแนวทางในการที่จะแก้ปัญหารูบิคนั้น จนกลายเป็นรูบิคที่สมบูรณ์ในที่สุด


การให้บริการ (Our Services)

1) Training ฝึกอบรมการขาย การตลาด และการบริการ ทั้งอบรมภายใน (In house) และอบรมภายนอก (Public)
2) Consulting ที่ปรึกษาธุรกิจ รับวางแผน จัดวางกลยุทธ์การขาย การตลาด และการบริการ พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ


วิสัยทัศน์

Tess Training ต้องการเป็นตัวต่อชิ้นสำคัญที่จะเชื่อมโยงปัจจุบันและอนาคตจากบุคคลากรที่ขาดประสบการณ์ให้กลายเป็นบุคลากรชั้นเยี่ยมที่พร้อมปฏิบัติงานจริงได้อย่างเต็มภาคภูมิ

พันธกิจ

พัฒนาบุคคลากรที่ต้องการเพิ่มประการณ์และแนวทาง ด้านการขาย การตลาด การบริการ และพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถอย่างแข็งแกร่งที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างเต็มภาคภูมิ

วิทยากรมีประสบการณ์ชั้นเยี่ยม เพื่อให้คำสอนและคำปรึกษาทุกธุรกิจให้ตอบโจทย์และก้าวไปได้อย่างมั่นคง

พัฒนาการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร ให้ทุกขั้นตอนมีประสิทธิภาพให้กับผู้เข้าอบรมอย่างรู้ใจ และมีการติดตามผลหลังการอบรมเพื่อผลักดันให้ผู้เข้่าอบรมได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion In-House Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills